Liczba odwiedzin strony: 13611 Osób na stronie: 3
 

Acta
Kancelaria obsługi prawnej podmiotów
gospodar

 
 
Acta
Kancelaria obsługi prawnej podmiotów
gospodar
 
Ogińskiego 1a
03-318 Warszawa
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2010 Nr 27 poz. 141 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 15/09
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 11 lutego 2010 r. sygn. akt K 15/09 (Dz. U. z dnia 22 lutego 2010 r.) Trybunał Konstytucyjny w składzie: Janusz Niemcewicz - przewodniczący, Stanisław Biernat, Zbigniew Cieślak, Mirosław Granat - sprawozdawca, Andrzej Rzepliński, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 11 lutego 2010 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich...
Monitor Polski 2009 Nr 24 poz. 313 - Nadanie orderów i odznaczenia
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 września 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z dnia 20 kwietnia 2009 r.) Rej. 220/2008 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194,...